Hvis redskaber går i stykker
Hvis redskaber går i stykker

Instruktører skal, såfremt et redskab ikke længere kan anvendes ansvarligt eller er gået i stykker, henvende sig til den redskabsvarlige i bestyrelsen med besked om, hvilket redskab der er gået i stykker samt dets placering.


Instruktører hænger en seddel på redskabet med besked om, at redskabet er i stykker og ikke må anvendes.


Den redskabsansvarlige vurderer hurtigst muligt redskabets stand og mulighed for reparation eller genanskaffelse og forelægger bestyrelsen anbefaling til reparation eller genanskaffelse, hvorefter redskabsansvarlige opdaterer redskabslisten med nye oplysninger.

Kontakt redskabsansvarlige