Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har helt overordnet ansvaret for den daglige drift af afdelingen mellem to generalforsamlinger, herunder afdelingens økonomi og forpligtelser overfor myndigheder og andre samarbejdspartnere.


Derudover har bestyrelsen til opgave at motivere, kommunikere, involvere, organisere og evaluere sammen med ansvarlige i udvalg, teams og andre aktive, så foreningen bliver kendt for noget godt og positivt.


Bestyrelsens opgaver

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Når forsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, giver de samtidig bestyrelsen beføjelse til at handle på afdelingens vegne imellem to generalforsamlinger - og med afsæt i de aktuelle vedtagelser.


Generelt er det bestyrelsens opgave at

  • drive afdelingen i tråd med dens vedtægter
  • føre tilsyn med afdelingens aktiviteter
  • forvalte afdelingens penge
  • fremlægge større beslutninger, specielt om økonomi for medlemmerne ved generalforsamlingen
  • give revisorerne alle de oplysninger, de har brug for til at vurdere afdelingens regnskab.


Kilde: www.dgi.dk 

Bestyrelsesmedlemmer
File
Helle Klüwer
Bestyrelsesleder
52 40 94 90
EK
Else Kjærgaard
Kasserer
24 94 93 90
File
Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem
89 38 14 68
File
Jesper Gyllensten
Bestyrelsesmedlem
40 10 22 63
File
Ole Heick
Bestyrelsesmedlem
20 78 60 14
CR
Christina Rubin
Bestyrelsesmedlem
22 28 10 37
LT
Lotte Tinning
Bestyrelsesmedlem
71 95 96 83
JO
Jørn Olsen
Suppleant
20 47 55 56
File
Marie Skjøttgaard
Suppleant
27 52 75 57