Kriseberedskab
Hvad gør jeg hvis uheldet er ude?
Ulykke af mindre alvorlighed Alvorlig/livstruende ulykke eller dødsfald Abnorm 
På stedet – stands ulykken
Hvem gør hvad?
Holdleder/udpeget person tager ansvar: standser ulykken og yder førstehjælp Holdleder/udpeget person tager ansvar: standser ulykken og yder førstehjælp Holdleder/udpeget person tager ansvar
Akut kontakt/information 
Hvem skal informeres:
- Krisestaben
- Pårørende
Instruktørerne sørger for at kontakte forældrene 1-1-2 kontaktes Instruktørerne sørger for at kontakte forældrene og derefter den sikkerhedsansvarlige 1-1-2 kontaktes og beredskabet tager over
Videre til behandling
Hvem tager med?
Hvem bliver tilbage?
Forældre og evt. instruktør tager med, mens resten af instruktørholdet bliver tilbage ved resten af holdet Forældre og evt. instruktør tager med, mens resten af instruktørholdet bliver tilbage ved resten af holdet
Håndtering af vidner
Hvem gør det?
Hvordan?
Instruktørerne tager sig af vidner og resten af holdet Instruktørerne tager sig af vidner, resten af holdet og forældre sammen med bestyrelse/beredskab Beredskabet
Håndtering af pårørende
Hvem gør det?
Hvordan?
Instruktørerne håndterer og informerer de pårørende De nærmeste pårørende tilbydes samtale og orientering af krisestaben Beredskabet
Kommunikation (i øvrigt)
Hvem taler til:
- Foreningens medlemmer
- Pressen
Instruktører Formanden Formanden
Spørgsmål om forsikring, erstatning og ansvar Gymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring Instruktørerne er dækket af DGI’s forsikring for medlemsforeninger Gymnasten dækkes af egen ulykkesforsikring Instruktørerne er dækket af DGI’s forsikring for medlemsforeninger Afhængig af sagens karakter og udfald

Telefonnumre på ansvarlige:

Sikkerhedsansvarlig:

Jesper Gyllensten – mobil +45 40 10 22 63

Formand for bestyrelsen:

Helle Klüwer – mobil +45 52 40 94 90

Kriseberedskabsplan findes om pdf her.